''Verbeteringen beginnen hier!''

Sjors van Boheemen

Ik ben Sjors van Boheemen. Ik zit in 4A op het Leonardo College, ik ben 15 jaar en ik zit in de leerlingenraad. Mijn hobby buiten school is hockey.