''Verbeteringen beginnen hier!''

Meneer Wouter

Ik ben de docent Maatschappijleer hier op het Leonardo College. Binnen de lessen Maatschappijleer praten we veel over democratie en dat soort zaken. Het is erg belangrijk dat de leerlingen hun stem kunnen laten horen. Als er beter naar de leerlingen wordt geluisterd heeft iedereen daar profijt van. Mijn rol is ondersteuning en support van de leerlingenraad.