''Verbeteringen beginnen hier!''

Jelmer van Ginkel

''Ik ben Jelmer en ik ben 17 jaar. ik zit in 5 havo. Ik zit in de leerlingenraad omdat de sfeer op school wel beter kan. Ook vind ik dat de leerlingen en de leraren gezelliger en beter met elkaar om kunnen gaan. Ik hoop dus via de leerlingenraad de school beter en gezelliger te maken en ook veel problemen waar leerlingen mee te maken hebben optelossen. Hier om zit ik in de leerlingenraad!''

Kamer