''Verbeteringen beginnen hier!''

De leerlingenraad

De geschiedenis
Een paar leerlingen kwamen op het idee om een leerlingenraad op te richten. Ze vonden het namelijk raar dat er wel een feestcomissie is, ook een medezeggenschapsraad, maar geen leerlingenraad. Toen Marcel Wouters (docent maatschappijleer) via meneer Peetsold van dit idee hoorde, ging hij er meteen mee aan de slag. Hij vond het een hartstikke goed idee!

Marcel Wouters hield verkiezingen in zijn klassen, om zo klassenvertegenwoordigers aan te stellen. Deze mensen werden vervolgens bij elkaar geroepen en zo ontstond de basis voor de leerlingenraad. De leerlingenraad vertegenwoordigde toen al veel klassen. Na overleg werden er nog een aantal leerlingen toegelaten tot de leerlingenraad. Nu bestaat de leerlingenraad uit ongeveer vijftien leerlingen. Misschien worden dit er met de tijd nog wat meer of minder.

Als, in de toekomst, de grond is gelegd en de structuur een beetje op orde is, worden er ook verkiezingen in de onderbouw gehouden. Zo kan de onderbouw toch ook een beetje invloed uitvroeren, maar de grote meerderheid blijft toch in handen van de bovenbouw.

We inventariseren, als leerlingen onder elkaar, alle problemen en brengen dit in vergaderingen naar voren.

 

Voor en door leerlingen
De leerlingenraad is volledig op gericht op de belangen van de leerling. Dit mag natuurlijk niet ten kosten gaan van het onderwijs, maar wij vinden dat leerlingen ook een inbreng mogen hebben. Ze moeten gehoord worden. We maken gebruik van een systeem met klassenvertegenwoordigers uit bijna iedere klas. Zo houden we het aantal mensen dat bij elkaar komt om te vergaderen gering en krijgen we tóch te horen wat er gaande is in de klassen. Wij, als leerlingenraad vinden het belangrijk dat we de leerlingen vertegenwoordigen. We hebben dan het mandaat van de leerlingen en zo staan we sterker (en kunnen we meer invloed uitoefenen). Hopelijk gaan we samen een hoop voor elkaar krijgen!


Een vergadering bijwonen
De meeste vergaderingen zijn openbaar. Iedereen is dan ook welkom, maar sommige dingen worden alleen besproken binnen een besloten groep. We proberen echter wel te voorkomen dat het te druk wordt. Dan wordt het namelijk chaotisch en zo wordt er niet meer serieus vergaderd. Als je een keer bij een vergadering wilt komen, kan je natuurlijk altijd contact met ons opnemen of je komt (met zijn tweeën) dinsdag om 15.10 uur naar lokaal 165. Hier vinden namelijk de vergaderingen plaats.